Voeding en beweging bij ademhalingsproblemen

Voeding- en beweegadvies bij longaandoeningen zoals astma

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Deze ontsteking veroorzaakt astma. De klachten verschillen per persoon en per type astma, zoals allergische astma en inspanningsastma. Symptomen van astma zijn een piepgeluid bij de ademhaling, hoesten, benauwdheid en kortademig zijn. Een goede voeding en beweging zijn conform de traditionele Chinese geneeskundige leer de basis om chronische astma te genezen of onder controle te houden.

Hoe werkt voedings- en beweegadvies bij astma?

Chronische ontsteking van de longen is volgens de westerse geneeskunde de oorzaak van chronische astma. Volgens de traditionele Chinese geneeskunde ligt de oorzaak hiervan in de algehele gesteldheid van het lichaam. Met voeding en beweging is deze algehele gesteldheid te verbeteren, waarmee ook de ontstekingen en daarmee de chronische astma verminderen of geheel genezen. De resultaten zijn al na enkele maanden goed merkbaar.

Voedingstherapie en beweging werken goed bij de volgende symptomen

Voedingstherapie en bewegingstherapie werken tegen de volgende verschijnselen die bij chronische astma kunnen optreden:

  • Kortademigheid
  • Piepen tijdens de ademhaling
  • Allergie
  • Hoesten

Dr. Lin: Na mijn opleiding voerde ik onderzoek uit in samenwerking met het hospitaal waar ik werkte en de Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Hierbij volgden we drie jaar lang patienten met chronische astma, waarbij we andere voeding voorschreven en beweging. Twee keer per jaar ondersteunden we deze behandeling verder met een gerichte kruidenbehandeling. Van de patienten die zich aan de behandeling hielden bleek meer dan 80% volledig genezen van de chronische astma. De ervaringen van toen pas ik nu toe in Nederland. Ook hier zijn de resultaten zeer goed.

Acupunctuur

Acupunctuur is een beproefde behandelwijze om van tal van klachten af te komen. Een getrainde acupuncturist plaatst heel dunne naaldjes in de huid om de balans van de Yin en Yang energiebanen in het lichaam te herstellen.

Ooracupunctuur

Bij ooracupunctuur worden de naaldjes alleen in de oorschelp geplaatst. In sommige gevallen kan ook worden gekozen voor een kruidenbuideltje.

Chinese Kruiden

Chinese kruiden nemen een centrale plaats in binnen de Oosterse geneeskunde. De kruiden worden afhankelijk van de diagnose apart samengesteld. De geneeskrachtige kruiden brengen het lichaam in balans. De zorgverlener kan de kruiden ook heel specifiek inzetten om bepaalde functies te versterken.

+31 (0) 70 3888 111

Call us

Medisch Centrum Balans
Stationsweg 23
2515 BG Den Haag

Openings hours
Ma - vr: 9.00 till 17.30

Contact Us

We're deligthed to help you.
Don't hesitate to contact us.

13 + 3 =