Disclaimer

Informatie op mcbalans.nl dient niet als medisch advies, als basis voor medisch advies of op een andere manier onderdeel van het praktiseren van de geneeskunde te worden gezien. In geval van vragen omtrent uw gezondheid of uw behandeling overleg deze dan altijd met uw arts.

Het is belangrijk dat u bij het lezen van de informatie die wij middels deze website verstrekken het volgende in acht houdt:

• De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Wij hebben de website met de grootste zorg opgebouwd en voorzien van informatie. Ondanks de grote zorg die hierbij is aangewend is het altijd mogelijk dat de inhoud of de interpretatie die de lezer aan de inhoud geeft niet correct is. Met de website verwijzen we ook naar andere websites. De informatie van deze websites is door ons beoordeeld als mogelijk interessant voor de lezer, doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan. Beschouw de informatie op deze website (of die van internet in het algemeen) derhalve niet als enige of als zonder meer juiste bron van informatie.

• De informatie is geen vervanging voor een consultatie bij een arts

De informatie op deze website heeft als doel de lezer enige algemene kennis en begrip te bieden omtrent de behandelingen bij Medisch Centrum Balans. Voor het stellen van een diagnose en het vaststellen van een behandelplan is diepgaande medische kennis van belang waar artsen voor gestudeerd hebben en middels ervaring en onderzoek verder medisch inzicht mee hebben ontwikkeld.

De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.

• Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie.

De Nederlandse tekst op deze website is de juridisch van toepassing zijnde. Nederlands recht is van toepassing. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor de informatie verstrekt op deze website of op de websites waarnaar wij verwijzen. Met het lezen van de informatie op deze website stemt de lezer hiervan met deze voorwaarden in.